Produkter

Reparation av 18 km beläggningsskarv E6 Sarpsborg.

Produkter 

  • Asfaltmastix  SWEFLEX  speciellt framtagen för återställning av microtrenchingspår i Norden, produkten är även mycket lämplig för reparation av beläggningsskarvar, sprickor mm. Produkten har god rörelseförmåga ner till – 25°C, och har hög bärighet i sommarvärme, samt mycket bra friktion.
  • Vi tillhandahåller ett antal högkvalitativa fogmassor för olika användningsområden t.ex. sprickor och fogar på vägar och flygfält, spårvagnsräls, betongbeläggningar, mm.
  • Reaktiv asfalt Biguma Aquabit för asfaltreparationer och potthålslagning mm.
Vi är återförsäljare i Skandinavien för DGA Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, en av Europas ledande tillverkare av specialasfalt.

Vi erbjuder även maskiner och utrustning såsom smältgrytor/asfaltkokare och spårläggare för mastix, samt diamantsågar för microtrenching och specialutrustning för dessa ändamål.

Kontakta oss för mer information